Az elme játékai

Logikai egypercesek

Figyelem!

Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba.
Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!"

Mindennapi fejtegetések

Vegyes, a mindennapokból - és természetesen a mindennapokat megfüszerező, különleges helyzetekből
, távoli vidékekől - merített ötletes feladatok gyüjteménye ez a fejezet.

Nagyajta Környéke

Mi volt a kádi tanácsa?

A sejk halálos ágyán fekszik, és hívatja két fiát, hogy elmondja nekik a végrendeletét,
mely szerint kincseit a közeli oázisban rejtette el. Úgy rendlelkezett, hogy fiai együtt induljanak
el, s akinek a tevéje később ér az oázisba, azé legyen az egész kincs. Miután apjuk
meghalt, a két fiú nagy tanakodásba merült. Mindegyik magának szerette volna megszerezni
a kincset, de hogyan jusson tevéje a másikénál később az oázisba? Hiszen ha például valamelyikük a
sivatagban letáborozik, akkor a másik is azt teszi - és a végén mindketten szomjan halnak.
Elmentek a kádihoz tanácsot kérni. A kádi felszólította őket, hogy hajoljanak közel. A fiúk tevéikről
leszállva teljesítették kérését, és a kádi valamit súgott a fülükbe. Erre mindketten felugrottak a várakozó
tevékre, s kegyetlen iramban elvágtattak az oázis felé, hagy elnyerjék a kincset. Mi volt a kádi tanácsa?

Féltékeny férjek


Két féltékeny férj szeretne feleségestül egy folyón átkelni, azonban csak egy darab kétszemélyes
csónak áll rendelkezésükre. A férfiak féltik vetélytársuktól hitvesüket, így egyik
férfi sem meri feleségét olyan társaságban hagyni, amelyben férfi is van, ha ő nincs jelen.
Hogyan bonyolították le az átkelést?A kecske és a káposzta

Van egy folyó, amin át kellene kelnünk kis társainkkal. Adott egy csónak is, amelyben egyszerre
csak egy dolgot vihetünk magunkkal a túlpartra. A feladat az. hogy átvigyük a kecskét, a
káposztát, no meg farkast is. A probléma ott van, hogy ha magára hagyom kecskét a káposztával,
akkor a káposztának annyi. Hasonlóan a farkas is megeszi a kecskét, ha nem
vagyunk ott. Hogyan vigyük át őket, hogy mind megmaradjanak (egyben)?
Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz


Az öreg arab halálán lévén, meghagyta, hogy tizenkilenc szép lovát három fia örökölje.
A legidősebb fiú kapja lovainak felét, a középső a negyedét,
a legfiatalabb az ötödét, Mikor apjuk meghalt, a
három fiú nem tudta a végrendeletet végrehajtani, hiszen
nem vághatták a lovakat több részre. Elhívták tehát a bölcs
kádit, aki, hogy a problémát megoldja, magával hozott egy lovat.
Így az összesen a húsz ló felét, azaz tízet adott a legidősebb fiúnak,
negyedét, azaz ötöt a középsőnek, és ötödét, azaz négyet a
legfiatalabbnak. A maradék egyet pedig - a sajátját - hazavitte. Így
tehát minden rendben volt a végrendelet végrehajtása körül.
Vagy talán mégsem?
Hova tünt a harmincadik dollár?

Megérkezvén a szállodába, három amerikai kényelmes szállást kér a tulajdonostól, így egy háromszobás
lakosztályt rendeltek. 30 dollárért fel is kínáltak nekik egy gyönyörő lakosztályt, a
turisták pedig felmentek, hogy megnézzék. Megfelelőnek találtak mindent, s így fejenként
10-10 dollárt összeadtak, és átnyújtották az őket felkísérő háziszolgának. Mikor a háziszolga
átadta a tulajdonosnak a 30 dollárt, az akkor jött rá, hogy tévedett, hiszen a háromszobás lakosztály
ára csak 25 dollár. Így a háziszolgával visszaküldött öt darab egydollárost. A háziszolga felfelé menet
arra gondolt, hogy nehéz volna az öt darab egydollárost három ember között szétosztani, s ezért kettőt
zsebre vágott, a három turistának pedig 1-1 dollárt adott vissza. Így végül mindenki 9 dollárt fizetett,
ami 3 x 9 = 27 dollár; két dollár a háziszolga zsebében maradt, s ez összesen 27 + 2 = 29 dollár, pedig
eredetileg hárman 30 dollárt adtak össze.
Hová tünt a harmincadik dollár?A zöld kereszt

Egy igazgató titkárt keres, azonban egy nagyon ügyes és talpraesett titkárra van szüksége, s ilyet
nehéz találni. A sok jelentkezőkből három intelligens fiatalembert választott ki. Behívatta
őket szobájába, s a következőket mondta:
- Önök mindannyian intelligens fiatalemberek. Egy érdekes logikai gyakorlattal választom
ki önök közül a legalkalmasabbat. Két kis krétadarab van a kezemben, egy zöld és egy
fehér. Lekapcsolom a villanyt, s mindegyikük homlokára az egyik krétával egy kis keresztet rajzolok. A
villany felgyújtása után Önök megnézik a másik két jelölt homlokát, s ha valamelyikük zöld keresztet
lát, akkor kiemeli a kezét. Abban a pillanatban, amikor egyikük rájön, hogy a saját homlokára milyen
színü jelet rajzoltam, leteszi a kezét. Aki először teszi le a kezét, s meggyőzően megmagyarázza, miért
gondolja a homlokára rajzolt keresztet zöldnek vagy fehérnek, az lesz az én titkárom.
Miután mindenki megértette az utasításokat, az igazgató leoltotta a villanyt, s a zöld krétával mindhármuk
homlokára keresztet rajzolt. A villany felgyújtása után mindhárom kéz egyszerre emelkedett a
magasba, s egészen rövid idő után az egyik jelölt, Logika Úr letette a kezét.
- Nagyon ügyes - mondta az Igazgató -. és milyen színü a kereszt az Ön homlokán?
- Zöld, igazgató úr.
Honnan tudta Logika úr a kereszt színét?
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one